กองนโยบายและแผน ร่วมเดินขบวนเปิดงาน ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2564

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ร่วมเดินขบวนเปิดงาน ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2564

 

                     นางสาวเบญจวรรณ คลีดิษฐ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพร้อมด้วยบุคลากรกองนโยบายและแผน เข้าร่วมเดินขบวนเปิดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรกดโลก ประจำปี 2564 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00 น โดย งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก 2564 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-26 ธันวาคม 2564

 

                                                                                                                                                                                                                                      ภาพ : มัลลิกา แก้วสุกใส

 


1847 ครั้ง

Address

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ
Follow Us

Copyright ©2020 กองนโยบายและแผน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ