รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

 

 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565

ดาวน์โหลด

 

 

 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

ดาวน์โหลด

 

 

 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน  

ดาวน์โหลด

 

 

 คู่มือการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ดาวน์โหลด

 

 

 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563    

ดาวน์โหลด

 

 

 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562    

ดาวน์โหลด

 

 

 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน  

ดาวน์โหลด

 

 

 คู่มือติดตามผลการดำเนินงาน/การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

ดาวน์โหลด

 

 

 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

ดาวน์โหลด

 

 

 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน  

ดาวน์โหลด

 

 

 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 61   

ดาวน์โหลด

 2267 ครั้ง

Address

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ
Follow Us

Copyright ©2020 กองนโยบายและแผน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ