เอกสารแผนและงบประมาณ
กองนโยบายและแผนเข้าร่วมแสดงความยินดีกับอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 220 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิด "อาคารบูรณมงคล" ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 ครั้่งที่ 3/2564 | 187 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน ตามมาตรา 45(2) พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2564 | 150 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
กองนโยบายและแผน ร่วมเดินขบวนเปิดงาน ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2564 | 149 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ประชุมกองนโยบายและแผนครั้งที่ 2/2564 | 115 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการต้อนรับและจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร "บูรณมงคล" | 154 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี | 141 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 | 126 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
กองนโยบายและแผน เข้าร่วมเปิดงาน UPPER CENTER EXPO 2021 ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ณ เดอะฮอลล์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อยุธยาซิตี้พาร์ค | 147 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 67 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
โครงการถวายเทียนพรรษา และถวายภัตตาหารเพล ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ | 53 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ | 31 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
รับตรวจ "มหาลับคุณธรรม" | 35 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
"กองนโยบายและแผน" ได้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 21 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
Address

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ
Follow Us

Copyright ©2020 กองนโยบายและแผน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ