เอกสารแผนและงบประมาณ
ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ | 2089 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แบบฟอร์มสำหรับหน่วยงาน | 2033 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประวัติกองนโยบายและแผน | 2003 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Address

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ
Follow Us

Copyright ©2020 กองนโยบายและแผน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ